หลักสูตรโรงเรียนหรงหวาย

หลักสูตรของโรงเรียน
1. หลักสูตรสายสามัญ
ทางโรงเรียนมีหลักสูตรตั้งแต่อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสำหรับนักเรียนต่างชาติ นักเรียนต่างชาติที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีน สามารถมาปูพื้นฐานภาษาจีนก่อน 1 - 2 ภาคการศึกษา และสามารถสมัครเรียนทุกหลักสูตรที่แผนกนานาชาติ ดังนี้
(1) หลักสูตรประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
(2) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 – 3 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 1 – 3
ในกรณีที่นักเรียนต่างชาติมีความรู้ภาษาจีนเป็นอย่างดีแล้ว สามารถไปเข้าเรียนในชั้นเรียนของนักเรียนจีนได้เป็นบางวิชาหรือทุกวิชาก็ได้ และเมื่อสำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรของแผนกนานาชาติ นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรตามมาตรฐานสากล

สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยม ศึกษาปีที่ 6 ในฐานะนักเรียนของโรงเรียนหรงหวาย ซึ่งมีผลการเรียนและความประพฤติดีเด่น ทางโรงเรียนจะพิจารณาเสนอให้ได้รับทุนรัฐบาลของมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง หรือมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น ซึ่งเป็นทุนที่ครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ที่พัก อาหาร ตลอดระยะการศึกษา

2. หลักสูตร NCC Education
นักเรียนสามารถสมัครเรียนหลักสูตร NCC Education ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรียมอุดมของประเทศอังกฤษควบคู่กับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อจบการศึกษาแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรคู่ คือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศจีน และประกาศนียบัตร NCC Education จากประเทศอังกฤษ ในเวลาเดียวกัน

3. หลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (หลักสูตรติวเข้ม HSK)
นักเรียนต่างชาติที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศของตนที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศจีน ทางโรงเรียนฯ จะเน้นสอนเทคนิคการสอบ เพื่อให้นักเรียนสามารถสอบผ่าน HSK ในระดับเกรด 4-6 รวมทั้งมีโอกาสเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของจีนด้วยการสนับสนุนของโรงเรียนหรงหวาย
ระยะการศึกษา : ครึ่งปีขึ้นไป
อัตราค่าเรียน : ขึ้นอยู่กับระยะการศึกษา

4. หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น
ระยะการศึกษา : 1-6 เดือน สอนเป็นหมู่คณะ + สอนส่วนตัว
คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นนักเรียนที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป
อัตราค่าเรียน : 1,500 หยวน/สัปดาห์ , ซัมเมอร์ 1,800 หยวน/สัปดาห์

5. หลักสูตรทัศนศึกษาแคมป์ฤดูร้อน
โรงเรียนหรงหวายมีการร่วมจัดแคมป์ฤดูร้อนกับวารสารจีนไทยเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนมีนาคม–พฤษภาคม ผู้ปกครองหรือโรงเรียนที่สนใจสามารถส่งนักเรียนมาเข้าร่วมแคมป์ดังกล่าว หรือจะจัดแคมป์ฤดูร้อนสำหรับโรงเรียนเองก็ได้ โดยวารสารจีนไทยยินดีเป็นผู้ประสานงานให้