ซัมเมอร์แคมป์ 2015

ตารางเรียนและกิจกรรม

11 มีนาคม - 1 เมษายน 2558

วันที่ ช่วงเช้า ช่วงบ่าย
พุธ 11 มี.ค. เดินทางสู่นครเซี่ยงไฮ้โดยเที่ยวบิน MU9842 ถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้ (Pudong) จากนั้นเดินทางไปโรงเรียนหรงหวายโดยรถบัสของโรงเรียน เพื่อเข้าที่พัก จากนั้นเหล่าซือจะพาเดินชมโรงเรียน
พฤหัส 12 มี.ค. พิธีต้อนรับนักเรียนและทดสอบความรู้ภาษาจีนเพื่อแยกชั้นเรียน เที่ยวชมตัวเมืองจูจี้ แวะซื้อของใช้ที่จำเป็น
ศุกร์ 13 มี.ค. ภาษาจีน/ศิลปกรรม ภาษาจีน/ดนตรี/กิจกรรม
เสาร์ 14 มี.ค. เที่ยวบ้านเกิดไซซี สาวงามสุดใต้หล้า
อาทิตย์ 15 มี.ค. เที่ยวสวนสนุกหางโจว
จันทร์ 16 มี.ค. ภาษาจีน/ศิลปะจีน ภาษาจีน/กิจกรรม
อังคาร 17 มี.ค. ภาษาจีน/ศิลปะจีน ภาษาจีน/พู่กันจีน
พุธ 18 มี.ค. ภาษาจีน/ศิลปะจีน งานประดิษฐ์ - ตัดกระดาษจีน
พฤหัส 19 มี.ค. ภาษาจีน/ศิลปะจีน ภาษาจีน/ภาพวาดจีน
ศุกร์ 20 มี.ค. ภาษาจีน/ศิลปะจีน ภาษาจีน/ดนตรีจีน
เสาร์ 21 มี.ค. เที่ยวน้ำตกอู่เซี่ยหรือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
อาทิตย์ 22 มี.ค. เที่ยวตลาดอี้อูหรือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
จันทร์ 23 มี.ค. ภาษาจีน/ศิลปะจีน ภาษาจีน/คอมพิวเตอร์
อังคาร 24 มี.ค. ภาษาจีน/ศิลปะจีน งานประดิษฐ์
พุธ 25 มี.ค. ภาษาจีน/ศิลปะจีน ภาษาจีน/ทำอาหารจีน
พฤหัส 26 มี.ค. สนทนากับเพื่อนจีน ภาษาจีน/ดนตรีจีน
ศุกร์ 27 มี.ค. ภาษาจีน/ภาพวาดจีน ภาษาจีน/กิจกรรม
เสาร์ 28 มี.ค. เที่ยวชมเมืองเส้าชิง - เมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์จีน
อาทิตย์ 29 มี.ค. ช้อปปิ้งตัวเมืองจูจี้ ซื้อของฝากกลับบ้าน
จันทร์ 30 มี.ค. ภาษาจีน ภาษาจีน/กิจกรรม
อังคาร 31 มี.ค. ประเมินผลการเรียน พิธีจบ
พุธ 1 เม.ย. เดินทางสู่นครเซี่ยงไฮ้ เที่ยวชมเซี่ยงไฮ้ ก่อนเดินทางกับโดยเที่ยวบิน MU547 กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ