รายชื่อลูกค้าปี 2557

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

aaaa

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญ

aaaa

สหกรณ์วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

สำนักทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กรมสามัญ

สหกรณ์วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มจล, สำนักหอสมุดกลาง มจพ.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะอุตสาหกรรมการเกษตร ​พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักหอสมุดกลางพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สูตินารี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มโรงไฟฟ้า อมตะบีกริมพาวเวอร์

สำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สูตินารี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มโรงไฟฟ้า
อมตะบีกริมพาวเวอร์

Clarion Pigeon

Clarion

Pigeon

Honda

นิตรสาร His&Her Wacoal

I.C.C.

นิตรสาร His&Her

Wacoal

Food Project ธรรมชาติซีฟู้ด FMC

Food Project

Thammachart Seafood

FMC Chemicals (Thailand)

คานโตฮารา Fresh Partners Thailand BNL (Thailand) Limited

คานโตฮารา

Fresh Partners Thailand

BNL (Thailand) Limited

ศรีไทยคลาสสิคโฮม AAS Group Brady

ศรีไทยคลาสสิคโฮม

AAS Group

brady technologies (thailand)

Oiles Thermaflex Sanalloy

Oiles

Thermaflex

Sanalloy

Hanesbrands CR Asia KSB Pump

Hanesbrands

CR Asia

KSB Pump

Showa H-One Parts (Thailand) TFCL

showa autoparts (thailand)

H-One Parts (Thailand)

Thai Felt

Wallem Earth  Factory Cosmo

Wellem

Earth Factory

Cosmo

สยามนิปปอน Glass Line Ladvik

Siam Nippon

Glass Line

Ladvik

ไทยโชรี ยามาชิดะโมลล์ NCR
ไทยโชรี ยามาชิดะโมลล์ เอ็น.ซี.อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง
ไทยโตไก ร่วยเซิน Signature Cars
ไทยโตไก ร่วยเซิน Signature Cars
SPK Sound Unilab ยงเจริญ ศูนย์เครื่องเขียน
SPK Sound unilab pharmaceuticals ยงเจริญ ศูนย์เครื่องเขียน
Vauban
Vauban