รายชื่อลูกค้าปี 2559

aaaa

aaaa

สำนักทรัพย์สินมีค่าของ

แผ่นดิน

บริษัท เล็ท จำกัด

บริษัท ฟู้ดโปรเจค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ดีทีเอส แดร็คเซิลไมเออร์ ออโทโมทีฟ ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย)

บริษัท ชวนันท์ จำกัด

บริษัท Thai Auto Convension จำกัด

บริษัท คาลบี้ธนาวัฒน์

PSD Trading Co

NCR Group Co

บริษัท พีเจ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด

บริษัท Spk Sound System

บริษัท จิบูฮิน (ประเทศไทย)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด

บริษัท ไทยเมอิระ จำกัด

Tsuchiya Co

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด

บริษัท มิลลิเมด จำกัด

Thai Toyo Foam

Thai Properity Terminal Co

บริษัท เอ็มแอนด์ที อัลไลด์ เทคโนโลยี่ส์ จำกัด

บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

โรงไฟฟ้าอมตะบีกริมเพาเวอร์

บริษัท ยงเจริญศูนย์เครื่องเขียน จำกัด

บริษัท ไทยประเสริฐลาเบล จำกัด

บริษัท ไทยอาซาคาว่า จำกัด

บริษัท เทอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด

บริษัท คานโตฮารา จำกัด

บริษัท ยามาชิดะ โมลล์ จำกัด

บริษัท ไทเกอร์โพลี จำกัด

บริษัท โฟเรอเซีย อีมิสชัน คอนโทรล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พลาสติก ออมเนียม จำกัด