รายชื่อลูกค้าปี 2555

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ทัวร์ โครงการส่งน้ำ กรมชลประทาน จ.สิงห์บุรี ทัวร์ สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

คณะอุตสาหกรรม สจล.

โครงการส่งเสริมและบำรุงรักษาน้ำมหาราช จ.สิงห์บุรี

สหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

คณะครูโรงเรียนวัดจันทร์ใน จรัญเอสโซซิเอสท์ DEP Engineering

คณะครู
โรงเรียน
วัดจันทร์ใน

จรัญเอสโซซิเอทส์

DEP Engineering

บริษัท คาลบี้ธนาวัฒน์ AAS Group Clarion Asia (Thailand)

คาลบี้ธนาวัฒน์

AAS Group

Clarion Asia (Thailand)

HMC Polymers ดาน่าสไปเซอร์ Gates Unitta

HMC Polymers

Dana spicer

Gates Unitta

คานโตฮารา บริษัท เทอร์มาเฟ็กซ์ บริษัท ไทยโตไกคาร์บอน

Kantohara

Thermaflex

Thai Tokai
Carbon Product

บริษัท พีเจ้นอินดัสทรี่ สยามนิปปอน บริษัท มัตซุย

Pigeon Industries

Siam Nippon

Matsui

KC Fresh P.M. Management PSB Folklift

KC Fresh

P.M. Management

PSB Folklift

Q Plus Food Glass Line Kross Konect

Q Plus Food

Glass Line

Kross Konect

บริษัท น้อมบุญ จำกัด บ้านพิศาล บริดสโตน

น้อมบุญ

บ้านพิศาล

Bridge Stone

ฺบูพา ประกันภัย ฟลูอิดเพาเวอร์เอ็นจิเนียริ่ง TOA Electronic

Bupa Insurance

Fluidpower Engieering

TOA Electronic

DELPHI Success Engineering A-Link

DELPHI Automotive

Success Engineering

A-Link Recruitment

บริษัท ร่วยเซิน จำกัด บริษัท บุญสูงเนิน จำกัด บริษัท เสริมยนต์ จำกัด

ร่วยเซิน

บุญสูงเนิน

เสริมยนต์

คิคูย่า เนอร์วาน่าฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล

Kikuya

Nirvana Foods