แรลลี่ / Rally

กิจกรรมแรลลี่

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางตะลอนทัวร์มีบริการจัดให้กับลูกค้า ซึ่งกิจกรรมแรลลี่แบ่งได้ออกเป็นหลายรูปแบบ อาทิ walk rally, car rally, van rally, boat rally ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ให้กับทีมงาน โดยแต่ละเกมจะมีบทสรุป สอดแทรกสาระ และความบันเทิง ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ตัวอย่างกิจกรรมแรลลี่ ดังนี้

Walk Rally

เป็นกิจกรรมที่สามารถจัดได้หลากหลายรูปแบบ ตามแต่ละสถานที่นั้น ๆ จากภาพตัวอย่างจะเป็นการจัดที่เขาใหญ่

Van Rally

ตัวอย่างเส้นทางกรุงเทพฯ - นครนายก กรุ๊ปนี้ประมาณ 100 ท่าน ก่อนเดินทางจะมีการแบ่งกลุ่ม และกำหนดเส้นทางให้แต่ละทีมไปทำกิจกรรมกัน

Boat Rally

กิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง แรลลี่เรือยาง หรือ Boat rally สถานที่จัด เช่น ล่องแก่งนครนายก, แก่งกระจาน เป็นต้น ตัวอย่างนี้จะเป็นที่นครนายก ก่อนล่องแก่งจะมีทีมงานละลายพฤติกรรม และกำหนดกติกาในการแข่งขัน ใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง กิจกรรมนี้จะเป็นที่ชื่นชอบต่อลูกค้าหลาย ๆ ท่าน เพราะทั้งสนุก, ทั้งเปียกกันเลยทีเดียว