โรงเรียนหรงหวาย

ตะลอนทัวร์ ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมนานาชาติหรงหวาย (Ronghuai International School) จัดโครงการซัมเมอร์แคมป์ 2015 ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 58 เพื่อส่งเสริมให้น้อง ๆ เยาวชนที่รักภาษาจีน ได้ไปทัศนศึกษา และเรียนรู้ภาษาจีนกับเจ้าของภาษา ในช่วงปิดเทอม สถานที่ตั้งใกล้กับเมืองเซี่ยงไฮ้ สามารถเดินทางได้สะดวก ภายในโรงเรียนมีหอพักสะอาดที่รองรับเฉพาะนักเรียนต่างชาติ ระหว่างการเรียนจะพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ อาทิ น้ำตกอู่เซี่ย, ตลาดอี้อู, เที่ยวชมเมืองเส้าซิง เป็นต้น

แนะนำโรงเรียน
โรงเรียนหรงหวายประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1996 ปัจจุบันประกอบด้วย 5 แผนก ได้แก่แผนกชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และแผนกนานาชาติ (รวมเตรียมอุดม) เป็นต้น มีนักเรียนและคุณครูทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศรวม 15,000 กว่าคน ทางโรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้ว 10 รางวัล และรางวัลระดับมณฑล 120 รางวัล เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงระดับสูงในประเทศจีน จนได้รับการพิจารณาอนุมัติจากรัฐบาลจีน ให้โรงเรียนหรงหวายมีคุณสมบัติในการเปิดรับสมัครนักเรียนต่างชาติได้ ปัจจุบันทางโรงเรียนมีนักเรียนต่างชาติมาจากนานาประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เกาหลี แคนาดา อินเดีย ประเทศไทย สเปน อิตาลี เป็นต้น เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีนักเรียนต่างชาติเป็นจำนวนมากของประเทศจีน

โรงเรียนหรงหวายยังเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยนานกว่า 10 ปี ทั้งทางด้านชื่อเสียง หลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยาศึกษาจากโรงเรียนฯ มีโอกาสสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศของจีน เช่น มหาวิทยาลัยปักกิ่ง, มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง, มหาวิทยาลัยฟู่ตัน, มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น

สถานที่ตั้ง
โรงเรียนหรงหวายตั้งอยู่เมืองจูจี้ มณฑลเจ้อเจียง ซึ่งเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวที่สำคัญ มณฑลเจ้อเจียง เมืองจูจี้มี “อู่เซี่ย” ซึ่งเป็นแหล่งชมทัศนียภาพระดับประเทศ โดยเฉพาะบ้านเกิดของ “ไซซี” ที่ได้ชื่อว่าเป็นนางงามอันดับหนึ่งแห่งใต้หล้า ก็ตั้งอยู่เชิงเขาทางทิศใต้ของเมืองจูจี้
หากเดินทางโดยรถยนต์ จูจี้ห่างจากเขตเมืองหังโจวด้วยระยะการเดินทางเพียง 40 นาที ห่างจากสนามบินนานาชาติหังโจวด้วยระยะการเดินทางเพียง 50 นาที และห่างจากนครเซี่ยงไฮ้ด้วยระยะการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

หอพักและโรงอาหารที่หลากหลาย
ทางโรงเรียนมีอาคารเรียน และหอพักนักเรียนต่างชาติที่แยกชาย-หญิง ซึ่งเพียบพร้อมด้วยเครื่องปรับอากาศ ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า และระเบียงตากผ้า ในระดับเช่นโรงแรม 3 ดาว ทางโรงเรียนยังมีโรงอาหารสำหรับนักเรียนต่างชาติเป็นพิเศษ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนต่างศาสนาและความแตกต่างทางเชื้อชาติ จึงได้จัดอาหารสำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ เช่น อาหารเกาหลี และอาหารมุสลิม เป็นต้น รวมทั้งอนุญาตให้นักเรียนแสดงฝีมือการทำอาหาร (เช่นอาหารไทย) ด้วยตนเองเป็นครั้งคราวด้วย