ทัวร์ฮ่องกง

 • 4วัน 3คืน ( กรกฎาคม - ตุลาคม 60 )HKG09 : ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน

  9,999.00 อ่านรายละเอียด
 • 4วัน 3คืนHKG08 : ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน

  13,999.00 อ่านรายละเอียด
 • 2 วัน 1คืน ( กรกฎาคม 61 )HKG07 : ฮ่องกง หวานใจ 2 วัน1คืน TG

  13,456.00 อ่านรายละเอียด
 • 3 วัน 2คืน ( ตุลาคม60 - พฤษภาคม 61 )HKG06 : มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน

  15,999.00 อ่านรายละเอียด
 • 4วัน 3คืน ( พฤศจิกายน60 - พฤษภาคม 61 )HKG05 : มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน

  12,999.00 อ่านรายละเอียด
 • 4 วัน 3 คืน (เมษายน - กันยายน 60)HKG04 : ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน

  13,999.00 อ่านรายละเอียด
 • 6 วัน 4 คืน (กรกฎาคม - สิงหาคม 60)HKG03 : COLORFULL IN HOKKAIDO 6D 4N BY TG

  61,900.00 อ่านรายละเอียด
 • 6 วัน 4 คืน (มิถุนายน - สิงหาคม 60)HKG02 : FLOWER FESTIVAL IN HOKKAIDO 6D 4N BY HX

  39,900.00 อ่านรายละเอียด
 • 4 วัน 3 คืน (เมษายน - กันยายน 60)HKG01 : ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน

  13,999.00 อ่านรายละเอียด