TL-NT02 ทัวร์ปาย - ทัวร์แม่ฮ่องสอน

TL-NT02 ทัวร์ปาย - ทัวร์แม่ฮ่องสอน ห้วยน้ำดัง - coffee in love - สะพานประวัติศาสตร์ปาย - พระธาตุแม่เย็น - วัดน้ำฮู - หมู่บ้านสันติชล - ถ้ำลอด - หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว - พระธาตุดอยกองมู - ภูโคลน - ปางอุ๋ง - บ้านรักไทย - ทุ่งบัวตอง - ถ้ำแก้วโกมล - ออบหลวง

19.00 น. พบกัน ณ จุดนัดหมายอย่างพร้อมเพรียง ขึ้นรถตู้ V.I.P. ที่จัดเตรียมไว้ให้
19.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่เชียงใหม่ แวะทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า (1) ที่ อ.แม่ริม
08.30 น. ถึงห้วยน้ำดังชมวิวที่จุดชมวิวดอยกิ่วลม
10.30 น. ถึง อ.ปาย แวะสะพานประวัติศาสตร์ปาย สะพานที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้น แวะถ่ายรูปที่ร้าน Coffee in love ร้านกาแฟชื่อดัง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหลักกิโลเมตรขนาดใหญ่
10.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (2)
13.00 น. แวะหมู่บ้านสันติชล หรือ ศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน สนุกสนานกับการเล่นโล้ชิงช้า สัมผัสบ้านที่สร้างขึ้นมาจากดิน 
พาท่านนมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาว อ.ปายที่ วัดน้ำฮู และภายในวัดนนี้ยังเป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของสมเด็จพระพี่นาง-สุพรรณกัลยาอีกด้วย
15.30 น. เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (3)
19.30 น. พาท่านเดินช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน ชมวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวเมืองปาย สัมผัสความน่ารักของเมืองเล็ก ๆ แห่งนี้ แวะซื้อโปสการ์ดที่ร้านมิตรไทย
20.30 น. เข้าสู่ที่พัก ปล่อยโคมลอยร่วมกันที่รีสอร์ท ก่อนแยกย้ายกันไปพักผ่อนตามอัธยาศัย
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

06.30 น. อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ รับประทานอาหารเช้า (4) เดินเล่นตลาดยามเช้าเมืองปาย 
พาท่านขึ้นสู่พระธาตุแม่เย็น สักการะพระธาตุเก่าแก่คู่เมืองปาย อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวเมืองปายได้ทั้งเมือง
08.30 น. เก็บสัมภาระเพื่อเดินทางสู่อ.ปางมะผ้า
10.00 น. ถึงถ้ำลอดเข้าชมความน่าพิศวงของถ้ำลอด โดยนั่งแพไม้ล่องเข้าไปในถ้ำ ภายในถ้ำจะแบ่งเป็นห้องย่อย ๆ จำนวน 3 ห้อง ภายในจะมีภาพเขียนโบราณ หินงอกหินย้อย และ ไฮไลท์ที่ห้องสุดท้ายที่บรรจุโลงผีแมน ซึ่งเชื่อว่าเป็นโลงศพของมนุษย์โบราณ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (5)
13.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน
14.30 น. แวะภูโคลน ให้ท่านได้ผ่อนคลายโดยการพอกหน้าด้วยโคลนธรรมชาติที่มีเพียง 3 แห่งในโลกเท่านั้น สำหรับท่านสนใจผ่อนคลายโดยการนวดแผนไทย ก็สามารถใช้บริการได้เช่นกัน
15.30 น. พาท่านแวะหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาวชมวิถีชิวิตอันเรียบง่ายของชาวกะเหรี่ยงคอยาว
16.30 น. พาท่านนมัสการพระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถาน คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญที่สุดของชาวแม่ฮ่องสอน ชมความงามของพระธาตุพร้อมทิวทัศน์รอบตัวเมืองแม่ฮ่องสอน
17.30 น. เข้าสู่ที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. พาท่านไปยังถนนคนเดิน จ.แม่ฮ่องสอน รับประทานอาหารเย็น (6)
19.30 น. เดินช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน ชมความงดงามของวัดจองคำ วัดจองกลาง ศิลปะของชาวไทยใหญ่ สักการะพระพุทธรูปประจำปีเกิด
20.30 น. กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

05.00 น. ออกเดินทางสู่ปางอุ๋ง
06.30 น. ถึงปางอุ๋งชมพระอาทิตย์ยามเช้า อ่างเก็บน้ำบนยอดเขา บรรยากาศของสวิตเซอร์แลนด์ หากท่านโชคดีอาจจะได้พบกับหงส์ขาว หงส์ดำ ที่อยู่ในป่าด้วย
07.30 น. เดินทางสู่บ้านรักไทย หมู่บ้านสุดท้ายก่อนถึงชายแดนไทย – พม่า พบกับบ้านดิน บ้านที่สร้างขึ้นมาจากดิน รับประทานอาหารเช้าแบบจีนยูนนาน อาทิ ขาหมูพันปี ที่ท่านจะพลาดไม่ได้ (4) ชมทิวทัศน์ริมทะเลสาบที่เปรียบเหมือนกระจกที่ธรรมชาติสร้างมา เลือกซื้อของฝาก อาทิ บ๊วย ถ้วยน้ำชา ใบชา ไวน์ผลไม้ ฯลฯ
09.30 น. เดินทางสู่ดอยแม่อู่คอ เพื่อชมความงามของทุ่งบัวตองที่บานสะพรั่งไปทั้งขุนเขา (ตั้งแต่ 1 พ.ย. – 5 ธ.ค.เท่านั้น)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (8) ที่ อ.ขุนยวม
13.00 น. เดินทางสู่ อ.แม่ลาน้อย
15.30 น. ถึงถ้ำแก้วโกมล หรือถ้ำเกล็ดน้ำแข็ง ชมความงามของหินงอกหินย้อย ที่มีเพียง 3 แห่งในโลกเท่านั้น
17.30 น. ถึงออบหลวง ชมประติมากรรมทางธรรมชาติภูเขาหินจูบกัน 1 ใน Unseen Thailand เบื้องล่างเป็นแม่น้ำสลักหินที่ไหลคดเคี้ยวผ่านช่องเขาขาด มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน และแคบมากบีบทางน้ำไหล ดังนั้นแม่น้ำตรงนี้จึงเชี่ยวจัด เสียงน้ำกระทบหน้าผาดังสนั่นแต่รอบ ๆ บริเวณชายน้ำด้านเหนืองดงามไปด้วยหมู่ไม้น้อยใหญ่ ร่มรื่นอยู่ตลอดเวลา
19.00 น. แวะรับประทานอาหารเย็น (9)
20.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

05.00 น. ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจมิรู้ลืม

หมายเหตุ
- เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์จากลูกค้าเป็นหลัก
- เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ลดราคาท่านละ 1,200 บาท พักรวมกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง ไม่มีเครื่องนอน

ราคานี้รวม

 1. รถตู้ VIP (TV, DVD, Karaoke เครื่องเสียง)
 2. ค่าที่พัก แม่ฮ่องสอน 1 คืน , ปาย 1 คืน
 3. ค่าอาหาร 9 มื้อ
 4. ค่าประกันอุบัติวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
 5. ค่าเครื่องดื่มบนรถ น้ำเปล่า, น้ำแข็ง, น้ำอัดลม, ผ้าเย็น, อาหารว่าง บริการตลอดทาง
 6. ค่าเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบนรถ
 7. ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน
 8. ค่าล่องแพชมถ้ำลอด

ราคานี้ไม่รวม

 1. อาหารหรือเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่แจ้ง
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 3. ค่าธรรมเนียมคนต่างชาติ
 4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่แจ้ง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

 1. เสื้อกันหนาว
 2. ยาประจำตัว (ถ้ามี), ยาดม, ยาแก้เมารถ

การสำรองที่นั่ง

โทรมาจองก่อนแล้วโอนเงินมัดจำล่วงหน้าคนละ 50% โดยโอนมาที่

 1. ธ.กรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 0131393815 ชื่อบัญชี นายชัยพร ไตรปราบ ประเภทออมทรัพย์
 2. ธ.กรุงเทพฯ เลขที่บัญชี 2380906384 ชื่อบัญชี นายชัยพร ไตรปราบ ประเภทออมทรัพย์
 3. ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 0642621831 ชื่อบัญชี นายชัยพร ไตรปราบ ประเภทออมทรัพย์

หลังจากโอนเสร็จแล้วกรุณาส่งแฟ็กซ์หรือเมล์มาที่ talontours@hotmail.com
โดยแจ้งชื่อ – สกุล, อายุ และเบอร์โทรติดกลับด้วย
ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางล่วงหน้า 7 วัน

* ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมในกรณีที่มีการจองต่ำกว่า 8 ท่าน
** สำหรับทัวร์เป็นหมู่คณะนัดขึ้นรถสถานที่สะดวกได้
*** ควรจองล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 15 วันนะครับ เทศกาล 30 วัน